Czym jest geometria kół - kiedy i jak ją ustawić?

27-04-2021 12:36

Sprawdzenie geometrii kół to jedno z podstawowych badań wykonywanych podczas każdego przeglądu technicznego. Dlaczego geometria kół jest aż tak ważna i jak powinna być ustawiona?
Pojęcie geometrii kół bezpośrednio ma związek z jakością prowadzenia pojazdu. Ta zaś ma chyba największy wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Czym jednak jest geometria kół?

Geometria kół - czym jest i co oferuje?

Geometria kół to cały szereg ustawień zawieszenia oraz układu kierowniczego, które mają wpływ na to, jak samochód będzie zachowywał się nie tylko podczas jazdy na wprost, ale i po łuku. Od ustawienia geometrii kół zależy, jak będą rozkładały się np. siły między kołami podczas pokonywania zakrętów. Dzięki tym ustawieniom auto będzie nieco bardziej podsterowne lub nadsterowne. Ustawienie geometrii kół musi pozwalać na bezpieczną jazdę w każdych warunkach. Podczas jazdy na wprost ideałem byłoby, gdyby powierzchnia kontaktowa opon była zawsze ustawiona równolegle do osi samochodu. Podobnie zresztą powinno być i podczas pokonywania zakrętów. 

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku działają siły znoszące. Mimo to opony powinny być przez cały czas w maksymalnym kontakcie z podłożem. Przy złym ustawieniu geometrii kół nie zawsze się tak dzieje, wtedy często słychać pisk opon na zakrętach.

Ustawienie zbieżne czy rozbieżne

Na powstawanie niewłaściwego ustawienia kół może mieć wpływ złe ustawienie zbieżności opon. Określenie to dotyczy wzajemnego ustawienia kół przednich względem tylnych. Teoretycznie przednie do tylnych powinny być ustawione równolegle. Na ogół jednak kąt zbieżności waha się w przedziale od -3 do +3 stopni. Gdy kąt ten jest dodatni, mówimy o zbieżności kół, gdy ujemy mamy do czynienia z rozbieżnością. Większe odchylenia mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ale i na tempo zużywania się ogumienia.

Zdaniem specjalistów samochód o przednich kołach zbieżnych będzie idealnie zachowywał się podczas jazdy na wprost. Będzie bardzo stabilny, lecz przy pokonywaniu zakrętów może być na swój sposób krnąbrny. Lepiej więc, by ustawiono koła nieco rozbieżnie. Wówczas jazda nawet po ostrych łukach będzie zdecydowanie bardziej bezpieczna, choć pokonywanie długich prostych będzie co jakiś czas wymagało dokonywania korekty kierownicą.

Zbieżność kół pod ciągłą kontrolą

Zbieżność kół jest elementem wymagającym regulacji nawet w najnowocześniejszych samochodach. Niestety wpadnięcie jednym z kół w dużą wyrwę w asfalcie może spowodować konieczność regulacji zbieżności. Nie jest to jednak czynność ani nadmiernie pracochłonna, ani skomplikowana. Na sprawdzenie ustawienia geometrii kół warto udać się choćby do autoryzowanej stacji obsługi Seat.

Geometrię kół warto również sprawdzić w przypadku zakupu auta z nieznaną przeszłością. W przypadku samochodów, które doznały poważniejszych wypadków i naprawiano je w mało fachowy sposób, właściwe ustawienie geometrii kół może okazać się wręcz niemożliwe, co oczywiście zawsze będzie miało wpływ na bezpieczeństwo jazdy.