Leasing Bez Zobowiązań

Co to za oferta?

Leasing Bez Zobowiązań daje Klientowi możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy leasingu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty jej uruchomienia.

Dla kogo jest przeznaczona?

Z promocji leasingu z opcją step-out będą mogli skorzystać Klienci, którzy:

• Wniosą opłatę wstępną w wysokości 5%.

• Są zatrudnieni od co najmniej 24 miesięcy na podstawie umowy o pracę

• Prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (przedsiębiorcy)

Jak skonstruowany jest produkt?

Produkt Leasing Bez Zobowiązań (Step Out) jest możliwy do połączenia z:

- Leasingiem Moc Niskich Rat

- Leasingiem Moc Niskich Kosztów

- Leasingami Moc Niskich Rat i Moc Niskich Kosztów w wersjach promocyjnych

Leasing Bez Zobowiązań obowiązuje dla wskazanych modeli marki SEAT i marki Cupra może zostać użyty niezależnie od tego, czy finansowanie dotyczyć będzie auta z zapasu czy zamówienia do produkcji.